Lorenzo Live in St. Jansdal ziekenhuis

Volgens iSOFT is Lorenzo, het nieuwe EPD van de Engelse XIS leverancier, met succes in gebruik genomen in het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk. Het nieuws is te lezen op de site van iSOFT. Het ziekenhuis heeft er hoge verwachtingen van, aldus dhr. Adema van de Raad van Bestuur:

“iSOFT heeft een prima oplossing, waar we veel van verwachten. We gaan nu samen met iSOFT werken aan de verdere uitrol naar huisartsen in de regio en de medisch specialisten om vanuit huis de informatie in te zien. Daarnaast werken we aan de verdere uitbreiding van de functionaliteit, bijvoorbeeld op het gebied van ordermanagement en aanvullende EPD-functionaliteit.”

Interessant is vooral dat het EPD nadrukkelijk wordt gezien als een oplossing voor ketencommunicatie en samenwerking met andere partijen dan alleen het ziekenhuis. Nog nergens in Nederland is er 1 ziekenhuisinformatiesysteem dat die rol vervult in een regio. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het gegeven dat men liever werkt met het eigen bedrijfssysteem, zoals een HIS bij de huisarts. Het is ook interessant omdat het niet lijkt te passen bij de landelijke strategie, waar juist regionale oplossingen worden verfoeid…

Over ICT Zorgen

Deze weblog is hoofdzakelijk gestart als uitlaatklep. In mijn dagelijkse werkzaamheden word ik geconfronteerd met een interessant onderwerp: Zorg en ICT. De twee onderwerpen verdragen elkaar maar moeilijk. Zo moeilijk zelfs, dat het dossier inmiddels begint te lijken op de Betuwelijn: het kost een vermogen, niemand vertrouwt erin, maar we gaan gewoon door.

Op deze weblog zal ik nieuws plaatsen en van persoonlijk commentaar voorzien.