"Met één muisklik"

Voormalig huisarts Ignace Schretlen schrijft in Trouw over de op handen zijnde publiekscampagne (controleer uw deurmat cq postbus aanstaande zaterdag!). Het artikel stapt nogal met zevenmijlslaarzen door de materie heen. Het valt wel te verwachten dat er meer van dit soort artikelen gaan verschijnen nu een en ander breed in de media wordt uitgemeten. Dat bladen als Trouw hierover (opiniërende) bijdragen schrijven is alleen maar verstandig, al was het maar om de discussie breder op gang te brengen dan de “incrowd” die nu met het onderwerp bezig is. Het bewuste artikel kan alvast rekenen op flink wat reacties. Overigens moeten we niet raar staan te kijken als aanstaande zaterdag naast de brief van Klink er in de zaterdagkrant pittige bijdragen staan van de spelers in het EPD veld (voorvechters en criticasters). Als je dan toch de discussie wilt aanzwengelen, is timing cruciaal.

EPD? Nee!

De “vrije jongens” van de Stichting de Vrije Huisarts publiceren regelmatig pittige, gedetailleerde artikelen en opinies over huisartsenzorg. Dat huisartsen tegen het landelijke EPD in zijn huidige vorm zijn – althans, dat is de algemene indruk die nu wordt gewekt door onder meer de LHV – moge nu wel bekend zijn.

Het vandaag gepubliceerde artikel geeft nog eens uitgebreid en helder weer wat de belangrijkste bezwaren zijn. Concluderend: EPD? Nee! Let wel, dit zijn bezwaren van de Vrije Huisarts en dat is niet hetzelfde als de stellingname van de LHV.

Niet zeuren, maar doorgaan

Natuurlijk kon niet uitblijven dat de koepels zouden gaan reageren op het LHV verzet tegen de EPD plannen. Vandaag werd een brief gepubliceerd van de NPCF en ZN (Zorgverzekaars Nederland). De huisartsen moeten hun verzet staken. Waarom? Omdat ze te laat zijn, ze onrust zaaien, de Tweede Kamer is unaniem voor de invoering, en andere koepels zijn ook voor. Heel veel nieuws staat er niet in de brief, er staan bovendien wat rare dingen in. Het belang van het EPD is de huisartsen bijvoorbeeld heus wel helder. De huisartsen zijn ook niet tegen het EPD. Wel de manier waarop. Helaas gaat de nuance weer helemaal verloren. Het heen en weer spuien van kritiek is niet bepaald nieuw, al eerder lieten de koepels aan VWS weten andere ideeën te hebben over de plannen, daarop volgde direct schriftelijke reacties van ZN en NPCF. Waar blijven de andere medestanders van de huisartsen?

Verwachtingsmanagement No. zoveel

De LHV trekt flink aan de bel, nu weer in Zorgvisie. Algemeen Directeur Hennink stelt dat het EPD pas in 2010 of 2011 op zijn vroegst kan worden ingevoerd. Hoe heet wordt de soep straks gegeten? Worden het echt de harde maatregelen die Klink kennelijk in het vooruitzicht stelt? Wil er iemand een goeie whisky verwedden op de datum waarop alle huisartsen zijn aangesloten?

Geest uit de fles?

Het was een kwestie van tijd, na alle artikelen en opinies in de bladen is het dan nu ook voorpaginanieuws. Het Algemeen Dagblad meldt vandaag prominent op de voorpagina: Digitaal dossier patiënt is onverantwoord. Het artikel citeert met name LHV vicevoorzitter Paul Habets, die wijst op de onhaalbare datum van invoering, de beperkte pilot(s) en de patiëntveiligheid. De geest is dus uit de fles, dit zal niet bepaald bevorderlijk zijn voor de voortgang van een en ander. Gaat alles nu vertraagd worden? Of krijgen de huisartsen er toch nog een grotere zak geld bij (men wil 200+ miljoen, 30+ miljoen is beloofd)? Of wordt de zwarte piet nu richting die beroepsgroep gespeeld en krijgt men de inspectie op bezoek? Al eerder kregen de apotheken het zwaar te verduren. Spannende tijden…