Raar: "Niets is veilig"

Vreemd artikel op de site van de Wereldomroep. Vincent Icke, die al eerder ageerde tegen het EPD, wordt daar geciteerd. Hij is fervent tegenstander van het EPD (en tegen een hoop andere persoonsgegevens verzamelende systemen). Het wordt alleen heel amateuristisch voor het voetlicht gebracht. Het ministerie van VWS heet WVC (?) en er worden rare argumenten over het wissen van bestanden bijgehaald. Icke: “Het maatschappelijk debat wordt te veel beheerst door meningen en te weinig door feiten. Wij wetenschappers zijn dienaren van de feiten.” Met die eerste opmerking ben ik het helemaal eens, alleen brengt hij dat zelf niet in de praktijk.

Woeha, gauw naar de feed van de Tweede Kamer. Het feest gaat beginnen! šŸ™‚