De karavaan trekt verder

Update: de Eerste Kamer besloot gisteren meer tijd nodig te hebben om o.a. het EPD als controversieel te betitelen. Uitstel van uitstel, zo leek het. Vandaag meldde de Eerste Kamer dat het gesprek over het EPD verder gaat. Op 22 maart vindt een rondetafelgesprek plaats, opnieuw met experts en koepels. Dus geen controversieel dossier meer? Gelukkig zijn inmiddels alle position papers die werden ingediend, online te vinden. Ook van de niet uitgenodigde partijen.

Morgen beslist de Eerste Kamer of de behandeling van de EPD wet doorgaat, of dat het het stempel “controversieel” krijgt. De behandeling van de wet tot nog toe is al bijzonder te noemen. Terwijl de Tweede Kamer al meer dan een jaar geleden het wetsvoorstel “Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg” goedkeurde, neemt de Eerste Kamer uitgebreid de tijd.

In december werd een expert meeting gehouden waarin de kamer experts en belangenorganisaties aan de tand voelde over het gevoelige dossier. Die bijeenkomst was op zich al opzienbarend. Een expert meeting is niet gebruikelijk, en het gesloten deur karakter van de bijeenkomst deed ook heel wat wenkbrauwen fronsen. Na afloop gonsde het van berichten, waarbij al snel duidelijk werd dat er meer vragen werden opgeroepen dan beantwoord. Het is ook zeer complexe materie. Het opvallende is dat, als je het verslag leest, het niet zozeer gaat over de vraag wat men van de wet vindt, maar vooral wat men van het voorgestelde EPD in al zijn complexiteit vindt. Gevolg: informatie over techniek, standaarden, gedrag van zorgverleners, een ingewikkelde architectuur, een berg aan afkortingen én veel verschillende gezichtspunten. Het moet de kamerleden soms hebben geduizeld. Was het niet verstandiger geweest alleen experts en géén belangenorganisaties uit te nodigen?

Dat de kamer er nog niet uit is, blijkt al kort daarna. Senator Dupuis meldde al eerder hoe ze over het EPD denkt, en kondigde ook aan dat de behandeling nog wel even zal duren. Tot even geleden was het de bedoeling dat er een tweede, kleinere expert meeting gehouden zo worden, waarna medio april de behandeling verder zou gaan. De val van het kabinet gooit wat roet in het eten. Morgen wordt behandeld – en besloten? – welke onderwerpen volgens de Eerste Kamer controversieel zijn. Er zijn geen criteria voor wat controversieel is in deze context, de politiek maakt haar eigen afweging. Maar maakt het eigenlijk iets uit als de wet in de koelkast wordt gezet? Is dat erg? In eerste instantie dacht ik: ja, dat is erg. Hebben we eindelijk een stuk wetgeving voorliggen, een wet die op termijn de verplichting tot aansluiting op het landelijk EPD mogelijk maakt, blijft het weer liggen. Laat de politiek vooral haar proces doorvoeren en besluiten (wat ze dan ook besluiten).

Inmiddels heb ik die gedachte enigszins moeten bijstellen. Er is een politieke en een ambtelijke of, zo je wilt, een praktische realiteit. Politiek kan het wel als controversieel bestempeld worden, maar ondertussen gaat de karavaan wel gewoon verder. Topambtenaar Ellen Maat onderstreepte dat vandaag in het verre Atlanta nog eens: “EPD-wet wel of niet controversieel, invoering EPD gaat gewoon door, alleen verplichting laat op zich wachten.” Zo. Duidelijke taal. En die subsidie voor aansluiten, ja, die houdt een keertje op natuurlijk. Tja, waar maakt de Eerste Kamer zich eigenlijk druk over?

Neemt niet weg dat er nog heel wat puzzels op te lossen zijn. Zo zijn er recent twijfels ontstaan over het toezicht op het landelijk EPD, wat ook door het CBP wordt erkend. Ook zaken als de controle op behandelrelatie, de moeilijke problematiek van regionale en landelijke communicatie en het creeëren van draagvlak onder zorgverleners zijn allemaal ingewikkelde aandachtspunten. Ingewikkeld genoeg om er politieke consequenties aan te verbinden? Morgen gaan we het merken. Ik zou graag zien dat de Eerste Kamer besluit het dossier te behandelen en de tijd neemt, inclusief discussies met experts, om een besluit te nemen. De politieke realiteit kan na deze zomer wel weer eens een heel andere zijn. Overigens trekt de karavaan wel gewoon verder.

Email this to someoneShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0