Denkfouten en verwachtingsmanagement

Door de recente discussie over nut en noodzaak van het EPD versus Google Health en andere PHRs voelt NICTIZ de drang om hier krachtig over in de verdediging te gaan. Al eerder berichtte NICTIZ over Google Health, vandaag publiceerde Computable een gesprek met NICTIZ directeur Gert-Jan van Boven over de materie. De boodschap is duidelijk: Google Health is geen vervanging voor het landelijke EPD. Dit zou een denkfout zijn. Hij benadrukt vooral dat de onderwerpen standaardisatie, beveiliging en koppeling van gegevens niet met een PHR opgelost zijn. Om Google Health serieus in te kunnen zetten moeten eerst de digitale dossiers van de zorgverleners op orde zijn. Hij heeft natuurlijk een punt, maar de discussie gaat nu niet alleen maar om technische c.q. inhoudelijke argumenten, maar ook om politieke en strategische afwegingen. In het stuk doet van Boven nog wel even aan duidelijk verwachtingsmanagement:

Maar het Nictiz schat dat het nog zeker tien jaar kan duren voordat alle medische informatie voor patiënten beschikbaar is. Dat komt mede doordat het tempo van de digitalisering van patiëntengegevens bij de verschillende zorgverleners, vooral bij ziekenhuizen nog niet op orde is. Daarbij zijn vragen over beveiliging en beperkingen van de mogelijkheid van patiënten om gegevens aan te passen de grootste uitdagingen.

Update: de niet bepaald vrolijke boodschap wordt nog eens onderstreept met een vervolgartikel in Computable.

Email this to someoneShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0