E-mail consult nog geen succes

Het wil nog niet bepaald vlotten met het e-consult, oftewel het e-mail consult. Dit consult kan een huisarts declareren bij de zorgverzekeraar, mits het gaat over een probleem waarvoor een patiënt al bij de arts onder behandeling is. Voor 4,50 EU per consult is de financiële vergoeding er wel. Maar waarom slaat het niet aan? Het onderzoek gaat hier helaas niet op in. De cijfers zijn redelijk dramatisch. Let wel: het gaat over 2006, niet over 2007!

  • Er zijn 100 zogenaamde LINH praktijken onderzocht;
  • Samen goed voor bijna 2 miljoen consulten, waarvan 1159 e-mail consulten. Dat is niet veel.
  • Drie praktijken waren goed voor bijna de helft van de e-mail consulten.
  • 777 patiënten maakten er gebruik van, en voor driekwart daarvan bleef het bij één consult.

Mogelijke redenen waarom het niet aanslaat: onbekendheid met de mogelijkheid? Geen vertrouwen? Of kunnen de bestaande systemen er nog niet mee uit de voeten? Je zou toch denken dat dit, mits slim opgezet, een zowel voor artsen als patiënten zinnige aanvulling is op de bestaande communicatie (telefonisch en face-to-face). Wat is daar voor nodig? Overigens is het de vraag hoe precies een e-consult is gedefinieerd in dit NIVEL onderzoek. Dit is niet zo snel na te gaan. Je mag dus niet meteen concluderen dat artsen niet mailen met hun patiënten. Dat zou een interessante (vervolg)vraag zijn: hoe vaak wordt er überhaupt gemaild met een patiënt?

Email this to someoneShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0