Eerste gebruikers: geen invoering EPD 2009

Gisteren waarschuwden de eerste gebruikers van het Landelijk Schakelpunt voor teveel optimisme: het EPD invoeren van het EPD in 2009 is niet verstandig. Artsen die in de proefregio’s Twente en de Achterhoek er al mee werken constateren technische problemen, interpretatieverschillen en veel te veel optimisme. Dat is niet voor het eerst, overigens. Al maanden is bekend dat de Twentse proef lang niet zo goed verlopen is als wordt voorgesteld (“kinderziektes”), en al langer trekken huisartsen uit die regio aan de bel. Dus waarom nu dit – bekende – signaal? Heeft het een klein beetje met de politiek te maken…?

N.B.: De behandeling van de EPD wet staat gepland voor half januari.

Email this to someoneShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0