EPD iets concreter via AMvB

Vandaag stuurde Ab Klink een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) naar de Tweede Kamer. Zo’n maatregel wordt meestal gebruikt om uitvoeringszaken te regelen die in wetgeving worden bedoeld,  zónder dat daarvoor expliciet toestemming nodig is van het parlement. Ideaal dus om concreet en snel zaken te organiseren. De vandaag gepubliceerde AMvB is een besluit dat hoort bij de nog goed te keuren Kaderwet EPD. Het is nog een concept maar de hoofdlijnen zijn wel duidelijk. De maatregel beschrijft uitgebreid hoe het landelijk EPD moet gaan functioneren en zoomt in op een paar specifieke zaken:

  • Wie het LSP inricht, beheert etc. etc. Dit is (no surprise) natuurlijk NICTIZ geworden. Ook wordt beschreven dat er toezicht op deze taak wordt uitgeoefend door VWS;
  • Welke zorgverleners specifiek toegang hebben tot het EPD én heel expliciet welke niet (bedrijfs- en verzekeringsartsen bijvoorbeeld);
  • Welk soort gegevens via het LSP uitgewisseld kunnen worden;
  • Welke eisen er gesteld worden aan systemen (beveiliging, beschikbaarheid)

De AMvB is vooral een opmaat naar de behandeling van de EPD wet in de Tweede Kamer, volgende week. De brief van Klink (nee, niet De Brief) aan de kamer onderstreept nog even dat het LSP tot 30 maart a.s. gesloten is. Moeten mensen hun formulieren maar netjes inleveren 🙂

Email this to someoneShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0