Het EPD: de minister licht voor

“Goed, dan leg ik het nog één keer uit.” Je hoort het haar bijna denken. Gisteren heeft minister Schippers antwoorden gegeven op de vragen uit de Eerste Kamer over het landelijk EPD*. Mocht je geen idee hebben wat het EPD is, dan is het zeker nuttig het verhaal van liefst 16 pagina’s te lezen. Met veel geduld wordt opnieuw uitgelegd waarom het landelijk EPD en de wet  er moeten komen. Het is eigenlijk van de zotte dat dat nog nodig is, na zoveel voorbereidingstijd, behandelingen in de Eerste Kamer, expert meetings etcetera. In de beantwoording worden geen bijzondere toezeggingen gedaan. Ook nieuwe informatie is er eigenlijk niet in te vinden. In de pers werd vandaag één aspect uit de brief belicht: het landelijk EPD is gewoon al operationeel. Het aantal aangesloten huisartsen, huisartsenposten en apotheken groeit gestaag en inmiddels zijn van 8.5 mln Nederlanders medische gegevens opvraagbaar. De vraag is wat dit zegt over het werkelijke gebruik van het landelijk EPD. De 3 miljoen berichten (of opvragingen?) die sinds juli 2009 zijn uitgewisseld zijn nou niet kolossaal te noemen. Slechts 10% daarvan betreft berichten tussen huisarts en huisartsenpost. Schippers noemt in haar antwoorden dat er nu jaarlijks 100 miljoen (!) berichten op onveilige, niet L-EPD wijze, worden uitgewisseld. Natuurlijk is dit enigszins appels met peren vergelijken, maar dat er via het EPD nu gegevens van 8,5 miljoen Nederlanders kunnen worden uitgewisseld, wil niet zeggen dat dat ook gebeurt. Wat is er eigenlijk interessant aan de brief van de minister? Dat is vooral de laatste passage.

“Op basis van uw inbreng in de eerste termijn is helder geworden dat het draagvlak voor de wet in zijn huidige vorm nog niet voldoende aanwezig is. Derhalve beraad ik mij momenteel op mogelijkheden die het draagvlak kunnen vergroten. Ik kijk daarbij – vanuit het perspectief van uw inbreng – naar mogelijke oplossingen die zowel in het belang van de patiënt zijn als in het belang van diegenen die de landelijke infrastructuur (gaan) gebruiken.”

Wat dat gaat betekenen? Misschien dat het wetsvoorstel (tijdelijk) ingetrokken wordt, zoals KNMG voorzitter Kruseman vandaag in Medisch Contact adviseert. Ondertussen kan het “vrijwillig” aansluiten dan gewoon doorgaan. Misschien dat de koers wordt gewijzigd? VVD senator Dupuis heeft vandaag al aangegeven nog niet onder de indruk te zijn van de antwoorden. Het wordt bijna saai, maar op 29 maart wordt het alwéér een spannende dag voor het landelijk EPD.

* = En waar ik schrijf EPD mag je ook de landelijke basisinfrastructuur voor de zorg lezen. Maar dat leest niet zo lekker.

Email this to someoneShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0