Huisarts Jongejan: "Het EPD als luchtkasteel"

Huisarts in ruste Wim Jongejan geeft zijn visie op de EPD ontwikkelingen. Een interessant stuk, opnieuw in Medisch Contact waar al eerder de RVZ auteurs hun visie gaven (met alle gevolgen van dien). Interessant, want onafhankelijk en zeer kritisch. Maar vooral omdat er vanuit de praktijk geredeneerd wordt. En dat is wel verfrissend: geen lange afstands visie op de EPD ontwikkelingen, maar gewoon een met-de-voeten-in-de-modder benadering. Een paar citaten:

(…) de huisartsen in de proefregio Twente weten wel beter: ‘De invoering van het EPD is verder weg dan ooit.’

(…) Waar kiezen de minister van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) echter voor? Dwang. De ministerraad heeft op voorstel van minister Klink ingestemd met de wijziging van de Wet gebruik burger­servicenummer in de zorg om het EPD wettelijk te verankeren. Deze wijziging waarborgt (lees: stelt verplicht) dat alle zorgaanbieders aansluiten op het LSP en hun patiëntgegevens beschikbaar stellen voor andere behandelaren.

(…) Er lijken twee werkelijkheden te bestaan: die van de minister/ICT-managers bij VWS en die van de mensen op de werkvloer.

(…) De onwelkome informatie van de deelnemende huisartsen is weggepoetst, maar zal in de nabije toekomst als een boemerang terugkeren.

(…) Door op de huidige weg door te gaan en signalen van de werkvloer te negeren, bouwt VWS een zeer duur luchtkasteel; het landelijke EPD zal niet blijken te zijn wat men ervan verwacht. Veel verstandiger is om de vaak succesvolle weg van de regionale projecten te volgen die bottom-up ontstaan. En die dan geleidelijk uit te bouwen zonder het stellen van onhaalbare deadlines.

Email this to someoneShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0