Klink: U kunt wel gaan!

“U kunt wel gaan”. Gevleugelde en ironische woorden van een van mijn oude werkgevers (helaas heeft de uitspraak nu een heel andere lading gekregen). Klink mag ook gaan en wel van de Stichting de Vrije Huisarts. De club maakte al de website EPD Nee en verzet zich heftig tegen invoering van het EPD. In, opnieuw, het NRC stelt voorzitter Rob Schonck dat minister Klink zijn geloofwaardigheid heeft verloren. Het EPD wordt uitgesteld, en dus…

Een minister die, in weerwil van deskundigenadviezen uit zo diverse gremia en met zijn rug naar het veld, aanvankelijk met volle kracht zijn zin doordrijft en nu bakzeil moet halen in de Tweede Kamer is niet langer geloofwaardig. De Kamer en de burgers zijn door deze minister foutief voorgelicht. Het EPD komt er niet in september. Het zou Klink sieren zijn consequenties hieruit te trekken.

Email this to someoneShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0