Medicatiedossier 2010 klaar!

Kijk nou eens!

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) willen de kwaliteit van de registratie en uitwisseling van medicatiegegevens structureel verbeteren. Daarom hebben beide partijen afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een manifest.

Er is gekozen voor een 3-sporen aanpak:

  1. Op korte termijn verbeteringen doorvoeren in het systeem dat apotheken gebruiken om medicatiegegevens van mensen uit te wisselen (OZIS). Daarbij gaat het om het opschonen van bestanden en het aanpassen van berichten. Dit heeft tot doel de huidige informatie-uitwisseling tussen apotheken te verbeteren.
  2. Met het oog op de toekomst zorgen voor een duidelijk kader voor de kwaliteit van de ICT in de apotheek. Er is een korte termijn aanpak die zich richt op de concrete kwaliteitsverbetering van de bestaande informatiehuishouding en een langere termijn aanpak die zich richt op toekomstvaste borging.
  • In het najaar van 2008 wordt gestart met de aansluiting van apotheken op het landelijk schakelpunt ten behoeve van het landelijk Elektronisch Pati├źntendossier (EPD). Het streven is dit voor 1 januari 2010 af te ronden.
  • Hela, eindelijk een einddatum. Bron: KNMP.

    Email this to someoneShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0