Meer dan 300.000 EPD bezwaren

Begin december telde men nog 170.000 bezwaren tegen het EPD. We zijn twee weken verder en het aantal is bijna verdubbeld. Het blijft nog steeds binnen de marge van 1 à 2 % van de populatie, aldus de brief aan de Tweede Kamer. Wat moet je hier nu van denken? Is het eigenlijk veel? Eigenlijk wel, als je ziet dat het indienen van bezwaar niet echt makkelijk is gemaakt (inmiddels wel iets makkelijker én gratis). Kennelijk hebben veel mensen toch de moeite genomen. Het is ook veel als je bedenkt dat er dus in nog geen drie weken tijd een verdubbeling is geweest. Kan natuurlijk ook liggen aan de 15 december “deadline”. Het verzoek was immers om vóór die datum bezwaar in te dienen. Totdat de aanvragen zijn verwerkt, is het Landelijk Schakelpunt gesloten voor nieuwe aanmeldingen en uitwisseling van gegevens.

Email this to someoneShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0