NPCF: Veel onwetendheid over EPD

NPCF adjunct directeur Atie Schipaanboord reageert in een bijdrage in de Trouw op de felle reacties op de EPD brief. In het ronduit betuttelende stuk (waarom niet “Veel terechte vragen over het EPD”) komen geen nieuwe dingen naar voren. Het blijkt een herhaling van zetten en even dacht ik een folder van VWS te lezen. Sterker nog: de website “Wat is EPD?” is van het NPCF, maar toont prominent de EPD folder van VWS. Jammer, het zijn steeds dezelfde argumenten en er wordt weinig gezegd over de risico’s. Misschien is de huidige onrust wel helemaal niet meer recht te zetten, dat kan, maar dit artikel gaat het ben ik bang ook niet ombuigen.

Nu snap ik ook wel dat de NPCF niet ineens door de bocht gaat en zeer kritisch gaat worden op het hele EPD vraagstuk, maar wat is er mis met een wat kritischer opstelling? De huidige onrust is mede veroorzaakt door een verkeerde inschatting van hoe “het volk” zou reageren. De NPCF mag je zien als de belangenbehartiger voor patiënten en dat zijn wij – in potentie – allemaal. Maar helaas, er wordt een heel positief beeld geschetst, zonder risico’s, en er worden vooral veel argumenten gebruikt die ook VWS aandraagt. Onderstaande is een berucht voorbeeld.

Jaarlijks sterven ruim 1700 mensen onnodig en maar liefst 19.000 mensen moeten in een ziekenhuis worden opgenomen omdat er fouten zijn gemaakt bij het verstrekken van medicijnen. Oorzaak? Het ontbreken van een gedegen uitwisseling van gegevens.

Waar staat dat? Wie heeft dat ooit écht onderzocht?

Email this to someoneShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0