Rapport ICT in de zorg gelezen

Mja, beetje vage titel. Ik las vandaag het rapport “ICT in de zorg – resultaten, ontwikkelingen en agenda” voor de stuurgroep ICT & Innovatie. Even kort toelichten: het landelijke programma om te komen tot een EPD wordt door die stuurgroep aangestuurd. Zij besluiten en bewaken de voortgang. De feitelijke uitvoering gebeurt o.a. door zorgkoepels, zorgverleners, leveranciers, etc. etc. Het plan laat niet direct hele verrassende dingen zien, maar maakt wel heel duidelijk wat nu de status is van de veelheid aan plannen/programma’s. Een paar highlights.

 • Naar verwachting wordt op 1 september 2009 het startsein gegeven voor landelijke uitrol van het EPD (zet die datum in je agenda!);
 • De voorbereidingen zijn klaar: de infrastructuur is er, het BSN is er en mag gebruikt worden (wet is goedgekeurd) en technische pilots zijn uitgevoerd;
 • Er wordt duidelijk aandacht gegeven aan standaarden: niet alleen maar standaarden zoals HL7v3 maar ook standaarden die gaan over inhoud. Ook de internationale dimensie wordt niet vergeten (IHE, ISO).
 • Er moet nog wel wat gebeuren dit jaar. Op 1 januari 2009 is het LSP alleen nog te gebruiken volgens de specificaties van mei 2007. Dat betekent dat de leveranciers die nu gekwalificeerd zijn voor LSP communicatie nog wel even dit jaar moeten her-certificeren (hertificeren?). Het kan, maar is krap. En er moet uitgebreid worden naar meer regio’s. In het plan is niet te lezen welke dat zijn en met welke systemen er dan wordt gewerkt. Wellicht is dat in de gedetailleerde rapportages terug te vinden.
 • De discussie regionaal vs. landelijk wordt even aangehaald. Natuurlijk niet door ze lijnrecht tegenover elkaar te zetten. Regionale ontwikkelingen kunnen goed aansluiten op de landelijke, mits voldaan wordt aan bepaalde randvoorwaarden.
 • Project Parelsnoer las ik ineens! Alleen al vanwege de naam interessant! Die zoeken we even op…
 • Opvallend is overigens dat de industrie c.q. de leveranciers niet of nauwelijks een rol spelen in het rapport. Je zou kunnen beargumenteren dat de industrie ook een plaats moet hebben in het zgn. governance model.
 • De belangrijkste inhoudelijke prioriteiten en bijbehorende mijlpalen zijn:
 1. Landelijke invoering basisinfrastructuur inclusief EMD en WDH (gereed: 2010 100% ingevoerd)
  Dit is inmiddels gaande en staat aan de vooravond van landelijke uitrol.
 2. Pati├źnt en EPD (geen mijlpaal?)
  Eveneens lopend. Sommige delen zijn al vergevorderd, zoals het informatieloket, andere delen verkeren nog in de “bewustwordingsfase”.
 3. Uitgebreid basis-EPD (2013)
  Hieronder vallen onder andere programma’s als e-Lab, e-Perinatologie, e-Spoed etc. etc. Deze programma’s zijn nog in wording.
 4. Multi-disciplinaire zorg (2014)
  Dit is met name ketenzorg, waaronder de zorg voor diabetes.

Op hoofdlijnen is het mij helemaal helder. Nu nog de diepte in met de meer gedetailleerde rapporten. Hoe staat het nu echt in de praktijk? Een rapport van het NTI over de pilot in Twente moet ik nog doornemen. Ben benieuwd.

Update: dat is eigenaardig. Op 27 mei is dit rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. En ik heb het concept al gelezen op 25 mei? Eh… vreemd. Zie VWS site.

Email this to someoneShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0