Stammenstrijd?

In de discussies over het landelijke EPD wordt veel gesproken over de haalbaarheid ervan en over belangrijke issues als wetgeving, privacy en beveiliging. Minder breed uitgemeten, maar minstens zo belangrijk, is een technische discussie. Er lijkt een scherpe tegenstelling te bestaan tussen de basis van gegevensuitwisseling. Enerzijds heb je een architectuur op basis van berichten, veelal HL7v3, en anderzijds een architectuur op basis van een compleet referentiemodel. Conceptueel zijn het fundamenteel verschillende zaken: bij de berichtenoplossing worden er stukken dossier uitgewisseld. Eigenlijk zijn dit alleen samenvattingen van bestaande patiĆ«ntgegevens, “extracts”. Nadeel hiervan is dat bij wijzigingen in de onderlinge systemen, er ook wijzigingen in de berichten nodig zijn. Bovendien moet er voor iedere andere toepassing (bijvoorbeeld ketenzorg, waarneming huisartsen, receptenverkeer) steeds een nieuwe set berichten worden gedefinieerd. De andere benadering gaat uit van informatiesystemen die – slik – semantisch interoperabel zijn. Communicatie tussen de systemen vindt dan plaats op basis van concepten of archetypen, die losstaan van de technische invulling daarvan in een informatiesysteem. Denk bijvoorbeeld aan een concept als bloeddruk, gewicht, diagnose etc. etc. Nadeel van deze werkwijze is dat de huidige informatiesystemen nog (lang) niet met deze systematiek werken.

Helemaal doorgronden doe ik de materie nog niet. Maar de discussie over deze onderwerpen is van groot belang, dat is wel duidelijk. Vandaar dat ik er de komende tijd wat meer in ga duiken en probeer hier een en ander samen te vatten. Om alvast af te trappen hierbij een interessant artikel van Albert de Roos, die pleit voor een vereenvoudigd EPD.

Update: nou… neem “de komende tijd” maar niet al te letterlijk. Dit najaar is realistischer šŸ˜‰

Email this to someoneShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0