Wie Joost heet…

Het is ook om gek van te worden: de ene week wordt verkondigd dat 37% van de patiënten tegen het EPD zouden zijn, daarna blijken de artsen er weinig vertrouwen in te hebben en gisteren meldde het NPCF op basis van TNS-Nipo onderzoek dat de bevolking er juist vóór zouden zijn. Om van Kooten eens te citeren: wie Joost heet mag het zeggen.

Op allerlei manieren wordt op het web het TNS-Nipo onderzoek onderuit geschoffeld. De opdrachtgever zou partijdig zijn, het onderzoek niet representatief en de conclusies zeer discutabel. Dat zou je ook van het Maurice de Hond onderzoek kunnen vinden, maar helaas kan ik daar niets (onderzoeksverantwoording?) op het web over terugvinden, behalve dan dat het ging om ongeveer dezelfde hoeveelheid mensen (ca. 1300) die is onderzocht. Wat ik zelf vreemd vind, is dat eerst wordt geconstateerd dat driekwart van de ondervraagden nog nooit van het EPD hebben gehoord, en dat na een aantal vragen en het geven van informatie de conclusie luidt: “Grote meerderheid denkt dat door de invoering van het EPD de kwaliteit van de medische zorg zal verbeteren”. Maar dat is pas zo nadat men is voorgelicht over het EPD, wat nog ingevoerd moet worden. Bijzonder. Hoe objectief is dit soort onderzoek eigenlijk? Wat had de NPCF gedaan als de Nederlander (c.q. het kleine percentage dat is ondervraagd) zich in dit onderzoek massaal tégen het EPD had gekeerd? Waarom niet een echt onafhankelijk onderzoek?

Overigens zal dit zeker niet het laatste onderzoek zijn wat over ons wordt uitgestort. Zo heeft de NPCF een EPD meldactie, die loopt tot 5 juni, waar ook ongetwijfeld resultaten uit naar boven zullen komen, zie alhier. Of was dat dit onderzoek al? En het comité Wake Up organiseert een onderzoek onder patiënten via de huisartsenpraktijk. Aan de patiëntenbrief te zien is het de vraag of dat wel een objectief onderzoek zal worden…