Klink: U kunt wel gaan!

“U kunt wel gaan”. Gevleugelde en ironische woorden van een van mijn oude werkgevers (helaas heeft de uitspraak nu een heel andere lading gekregen). Klink mag ook gaan en wel van de Stichting de Vrije Huisarts. De club maakte al de website EPD Nee en verzet zich heftig tegen invoering van het EPD. In, opnieuw, het NRC stelt voorzitter Rob Schonck dat minister Klink zijn geloofwaardigheid heeft verloren. Het EPD wordt uitgesteld, en dus…

Een minister die, in weerwil van deskundigenadviezen uit zo diverse gremia en met zijn rug naar het veld, aanvankelijk met volle kracht zijn zin doordrijft en nu bakzeil moet halen in de Tweede Kamer is niet langer geloofwaardig. De Kamer en de burgers zijn door deze minister foutief voorgelicht. Het EPD komt er niet in september. Het zou Klink sieren zijn consequenties hieruit te trekken.

Eerste gebruikers: geen invoering EPD 2009

Gisteren waarschuwden de eerste gebruikers van het Landelijk Schakelpunt voor teveel optimisme: het EPD invoeren van het EPD in 2009 is niet verstandig. Artsen die in de proefregio’s Twente en de Achterhoek er al mee werken constateren technische problemen, interpretatieverschillen en veel te veel optimisme. Dat is niet voor het eerst, overigens. Al maanden is bekend dat de Twentse proef lang niet zo goed verlopen is als wordt voorgesteld (“kinderziektes”), en al langer trekken huisartsen uit die regio aan de bel. Dus waarom nu dit – bekende – signaal? Heeft het een klein beetje met de politiek te maken…?

N.B.: De behandeling van de EPD wet staat gepland voor half januari.

Teken aan de wand

Als huisartsen van nota bene de proef met het landelijk EPD hun patiënten adviseren bezwaar te maken tegen uitwisseling via dat EPD, wat wil dat dan zeggen? Een teken aan de wand?

Update 10/11: Het valt wel mee met het “falen” van de proef, zoals het AD dat noemt, volgens dit artikel uit Tubantia. Maar als je de eindgebruiker – de huisarts dus – moet geloven, dan gaan we de grondig de mist in. Lees maar eens het verhaal van huisarts Nijhoff uit Aalten. Hij zit middenin de proefregio en is nou niet bepaald enthousiast…