Wie doet er mee met het El Es Pee?

September 2007, prinsjesdag… begroting, doelstelling: alle huisartsenposten, de helft van de huisartsen, de helft van de ziekenhuizen en meer dan de helft van de apotheken zijn in 2008 aangesloten op het LSP

December 2007: eerste kwartaal 2008 zijn er 80 aansluitingen op het LSP.

Oktober 2008: 87 aansluitingen.

Het schiet dan misschien niet echt op, maar gelukkig kan er wel online worden gevolgd hoe het staat met de voortgang. Op de website van VWS is een handig zoekmachientje gebouwd waarmee je uit kan zoeken wie er al aangesloten is. Niet onbelangrijk als je bijvoorbeeld overweegt of je al dan niet (ja! nu gratis!) bezwaar gaat maken. Door te zoeken op plaats, postcode, naam of type zorgverlener zie je snel wie er al via het LSP gegevens uit kunnen wisselen. Dit lijkt me redelijk betrouwbare informatie.

Het zou leuk zijn dit soort informatie te combineren met een indicatie of er ook iets wordt uitgewisseld en wat dan precies. Als relatieve insider kan ik dat wel bedenken, maar dat geldt niet voor iedere zorgconsument. Ook leuk zou zijn een Google Maps kaartje, met per plaats de aantallen en en en… nou ja, je snapt het wel. Daarvoor heb je dan wel data nodig. En dat valt tegen.

In de zogenaamde koploperregio’s lijkt het beeld wel enigszins te kloppen met de verhalen, al zijn de aantallen niet overweldigend. Meest aangehaald is de regio Twente. In Enschede staan 1 huisartsenpost en 13 praktijken geregistreerd. In Harderwijk zijn, zoals verwacht, het Jansdal ziekenhuis, en 3 apotheken in Zeewolde op elkaar aangesloten via het LSP. Echt erg lijkt het in de top 10 gemeenten van Nederland (samen goed voor bijna 3 miljoen inwoners). Daar tel ik 8 aangesloten huisartsen/praktijken, 2 huisartsenposten, 23 apotheken en nul ziekenhuizen. Huh? Doe ik iets fout? Snap ik het niet? Zo weinig?

Marktleider "mogelijk geschikt voor LSP"

Een raar nieuwsitem als je er over nadenkt. Het nieuws is dat Pharmapartners mogelijk zijn software geschikt gaat maken voor het LSP. Kennelijk is het nu al nieuws als je mogelijk iets gaat doen. Maar dit ligt natuurlijk een beetje anders: lang was onduidelijk of/hoe/wanneer Pharmapartners zou koppelen met het LSP. Als marktleider bij de huisarts- en apotheekinformatiesystemen zijn zij cruciaal in het slagen van de EPD ambities.

Oh ja, met dank aan ICTZorg.com, die sinds kort de RSS feeds van hun site hebben gehaald. Waarom? Dat is toch niet meer van deze tijd?

Update: de feed is er wel, maar werkt niet. Het laatste nieuwsitem is van augustus. Jammer, gemiste kans…

Ook NPCF meldt zich: doorgaan met het LSP

Op ICTzorg.com moet kennelijk het artikel van de RVZ adviseurs (en de mening van MCA bestuurder Kedzierski) van alle kanten tegengas krijgen. Het lijkt wel geregisseerd. Na de mening van Jan Kerssies vanmorgen reageert nu ook de NPCF. Eerder reageerde de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen ook al. Het geluid is eigenlijk redelijk uniform: je kunt het LSP niet zomaar vervangen door nieuwe ontwikkelingen als Google Health en het LSP c.q. de AORTA infrastructuur is helemaal niet oud (paardentram?). Ik vind het wel jammer dat er niet echt inhoudelijk en uitgebreid wordt ingegaan op de verschillende bezwaren die de auteurs in het artikel aanvoeren. Het blijft een beetje one-liner communicatie. Er is misschien wel wat op af te dingen, maar men draagt zeker interessante punten aan in het artikel. Overigens hoor je in de discussie nog weinig van de eindgebruiker: de zorgverlener zelf. Het KNMG heeft zich wel gemeld. ZIj herkennen wel wat in de kritiek van de twee schrijvers.  Wie volgt?

Toch een beetje hete zomer

Je zou denken dat aan de vooravond van de landelijke invoering van het EPD er wel met de nodige modder wordt gesmeten. Immers, op 1 september gaat het gebeuren, dan wordt het EPD landelijk ingevoerd. Sceptici hebben dus nog een maandje de tijd om onrust te schoppen. Veel zal het niet uitmaken: je kunt een rijdende trein misschien wat vertragen, maar hij gaat gewoon door. Maar een hete zomer met pittige discussies over het EPD, privacy, zin en onzin, zit er niet in.

Adviseurs van de RVZ, de Raad voor de Volksgezondheid, Ottes en van Rijen schrijven in Medisch Contact dat het EPD bij voorbaat achterhaald is. De schrijvers stellen dat de nu in wetgeving beschreven opzet van het EPD niet innovatief is, gebaseerd is op achterhaalde ideeën en wordt ingehaald door de werkelijkheid. Op het artikel valt wel wat af te dingen. Zo wordt er kennelijk vanuit gegaan dat het LSP voor het hele EPD zorg moet gaan dragen. Dat is nooit de bedoeling geweest. En men stelt verder dat patiënttoegang tot het EPD (via het LSP) problematisch is. Communicatie tussen zorginformatiesystemen (insiders hebben het over XISsen) en het LSP verloopt via gesloten verbindingen. Patiënttoegang zou via het Internet moeten verlopen, en dat zou elkaar bijten. Dat lijkt me niet kloppen. De connectiviteit wordt verzorgd door zogenaamde Zorg Service Providers. Dit zijn vaak leveranciers van lijnen voor netwerktoegang, VPNs en dergelijke. Diezelfde partijen leveren ook Internet toegang. Denk bijvoorbeeld aan Ezorg. Je kunt prima “besloten” lijnen gebruiken en toch Internet toegang bieden.

De auteurs hebben wel een paar terechte kritiekpunten. Zo stellen ze onder meer dat de wetgeving teveel gaat over infrastructuur en techniek. Dat is inderdaad het geval en zou in de toekomst kunnen leiden tot veel discussies en noodwetgeving. Ook schetsen ze de (schijnbare?) tegenstelling tussen de bij het LSP geldende berichtstandaarden (HL7) en de Europese standaarden waaraan informatiesystemen moeten voldoen. Hier zit een fundamenteel verschil tussen.

De reacties zijn niet mals. Een woordvoerder van de RVZ haast zich te melden dat dit geen mening van de Raad is, maar de persoonlijke bijdrage van de twee auteurs. Sterker nog: de auteurs hebben de interne regels van de RVZ geschonden. Vreemd is dat op ongeveer hetzelfde moment de RVZ een bericht de wereld instuurt dat stelt “VWS heeft aanbevelingen RVZ-advies over Elektronisch Patiëntendossier overgenomen“. Ook VWS reageert, maar dan wel wat feller. In het Financieele Dagblad reageren ze kort en krachtig dat de auteurs blijk geven van “weinig kennis van de materie” en dat men hier niet serieus op zal reageren.

Auteurs Ottes en van Rijen zijn heus niet onbekend met de materie. Van Rijen houdt een eigen weblog bij – waar geen melding wordt gemaakt van het artikel jammer genoeg, dat zou wat discussie kunnen opleveren – op Blogspot. En men publiceerde al eerder over dit onderwerp, ook in Medisch Contact.

Op diverse sites is het bericht al overgenomen, waaronder landelijke media als Nu.nl. Op o.a. Webwereld wordt er al pittig over gediscusssieerd. Wordt het toch nog een beetje een hete zomer.

Allemaal een kinddossier?

Met grote verbazing las ik op nu.nl dit bericht. Eind 2009 moeten alle instellingen in de jeugdzorg werken met een digitaal dossier. Verbazing omdat het kinddossier vorig jaar nog gigantisch mislukte. Verbazing omdat grootschalige ICT projecten bij de overheid een historie van mislukken hebben. En nu zou het ineens wel kunnen, in dik een jaar tijd? Het model van één landelijk dossier is verlaten, dus nu is het aan de decentrale instellingen het op te lossen. Gemeenten moeten het financieren, er is subsidiegeld, dus gaan met die banaan! Mooi niet. Dit gaat natuurlijk weer veel geld kosten en eind 2009 hebben we de nodige planningen gehad die allemaal net niet haalbaar bleken. Leveranciers, consultants en adviseurs kunnen hun lol weer op. En die landelijke uitwisseling van gegevens? Tja, die wordt natuurlijk via het LSP geregeld, alleen jammer dat daar nog helemaal met geen woord wordt gerept over het kinddossier.  Recent nog werden de prioriteiten van het LSP/EPD traject opgesomd door minister Klink:

1. Landelijke invoering basisinfrastructuur, EMD en WDH;
2. Patiënt en EPD;
3. De verdere ontwikkeling van het Basis-EPD;
4. Multidisciplinaire zorg, diseasemanagement en preventie.

Op de NICTIZ site staat niets over jeugdzorg als toepassingsterrein. Soms zou je gewoon willen roepen: HALLO! WORDT EENS WAKKER! DIT GELOOF JE TOCH NIET??? Voer voor leden van de tweede kamer.

Update: zoals een reageerder stelt is er op de NICTIZ natuurlijk wel wat informatie over dit dossier te vinden. NICTIZ heeft er zelfs het nodige mee gedaan. Misschien was ik wat al te stellig? Blijft echter over dat het een afgerond project is met geen recente publicaties en dat het in de prioritering van het LSP geen rol speelt.