NEN normen (nog) niet gratis

Vandaag is door de rechter een interessante uitspraak gedaan over de NEN normen. In een rechtszaak aangespannen door Knooble (een online dienstenprovider voor de bouwsector) vroeg men om een uitspraak over de geldigheid van bouwvoorschriften gebaseerd op NEN normen. Waarom is dit ook voor de zorg interessant? NEN normen zijn niet “vrij” beschikbaar. Ze zijn auteursrechtelijk beschermd en zodoende ook niet gratis verkrijgbaar of te verspreiden. Gevolg daarvan is dat de normen wettelijk een aparte status hebben: als het wettelijke voorschriften zijn, moeten ze publiek en vrij beschikbaar zijn. Dat is nu niet het geval. Voor de bouwwereld heeft dat, met de uitspraak van vandaag, in elk geval als gevolg dat bouwbesluiten gebaseerd op de specifieke NEN normen niet zomaar geldig zijn. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben. De NEN normen worden overigens nog niet gratis. Los van het kostenaspect raakt de zaak vooral aan een principiële discussie: normen door de overheid opgesteld of voorgeschreven in wetgeving zouden vrij toegankelijk moeten zijn.

In de zorg is dat ten dele het geval. Diverse normen en richtlijnen kunnen vrij gedownload en gebruikt worden. Zie bijvoorbeeld de NICTIZ site met veel PDFjes.  Maar niet overal.  De voor de zorg van groot belang zijnde norm NEN7510 norm over informatiebeveiliging is, met uitzondering van aanverwante documenten, ook niet gratis. Het zijn geen kolossale bedragen – zeker niet vergeleken met de NEN bouwnormen – maar toch. En in wetgeving over het EPD wordt er ook niet direct naar verwezen (bijvoorbeeld de al aangenomen Wet BSN-Z), maar toch. Horen normen niet gewoon in het publieke domein thuis?

P.S. Gelukkig nieuwjaar 🙂

Update d.d. 12/01/09: Ook ictzorg.com is wakker en brengt dit als nieuws, een week later. Wel terecht opgemerkt dat de AMvB wel degelijk over NEN7510 rept.