E-mail consult nog geen succes

Het wil nog niet bepaald vlotten met het e-consult, oftewel het e-mail consult. Dit consult kan een huisarts declareren bij de zorgverzekeraar, mits het gaat over een probleem waarvoor een patiënt al bij de arts onder behandeling is. Voor 4,50 EU per consult is de financiële vergoeding er wel. Maar waarom slaat het niet aan? Het onderzoek gaat hier helaas niet op in. De cijfers zijn redelijk dramatisch. Let wel: het gaat over 2006, niet over 2007!

  • Er zijn 100 zogenaamde LINH praktijken onderzocht;
  • Samen goed voor bijna 2 miljoen consulten, waarvan 1159 e-mail consulten. Dat is niet veel.
  • Drie praktijken waren goed voor bijna de helft van de e-mail consulten.
  • 777 patiënten maakten er gebruik van, en voor driekwart daarvan bleef het bij één consult.

Mogelijke redenen waarom het niet aanslaat: onbekendheid met de mogelijkheid? Geen vertrouwen? Of kunnen de bestaande systemen er nog niet mee uit de voeten? Je zou toch denken dat dit, mits slim opgezet, een zowel voor artsen als patiënten zinnige aanvulling is op de bestaande communicatie (telefonisch en face-to-face). Wat is daar voor nodig? Overigens is het de vraag hoe precies een e-consult is gedefinieerd in dit NIVEL onderzoek. Dit is niet zo snel na te gaan. Je mag dus niet meteen concluderen dat artsen niet mailen met hun patiënten. Dat zou een interessante (vervolg)vraag zijn: hoe vaak wordt er überhaupt gemaild met een patiënt?

Scan van kwaliteit huisartsen EPD

Het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) heeft samen met artsen, de NHG en andere partijen een instrument ontwikkeld om de kwaliteit van het EPD van een huisarts te kunnen meten. Het instrument is getiteld EPD-scan-h. Morgen wordt het instrument gepresenteerd op het congres van de Vereniging Huisartsenposten Nederland. Wel bijzonder is dat het instrument alleen is uitgeprobeerd op het huisartsenpakket Promedico ASP. Hopelijk is het ook toepasbaar op de andere pakketten en wordt het breder omarmd.