Ziekenhuizen zien EPD niet zitten?

Computable is “iets op het spoor” zo lijkt het haast. Opnieuw een artikel over het EPD, nu over de “open brief” die ziekenhuisbestuurders hebben geschreven. Strekking: 

Bestuurders van een vijfde van de Nederlandse ziekenhuizen zien de huidige opzet van het epd niet zitten. (…) 

Het elektronisch patiëntendossier (epd) zoals de overheid dat voorstelt, is achterhaald. Dat stellen de directeuren van een tiental Nederlandse ziekenhuizen die samen goed zijn voor een marktaandeel van twintig procent. Volgens de bestuurders staat de patiënt te veel aan de zijlijn bij de opzet van het huidige epd.

De open brief is zo snel niet te vinden, de mening lijkt vooral een samenvatting van het artikel uit het NRC van eerder deze week. De stelling dat dit de mening is van een vijfde van de ziekenhuisbestuurders lijkt me ook wat overdreven (waar staat dat dan?). Bovendien, de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) koos in mei nog heel duidelijk voor het landelijke EPD:

De NVZ vraag om prioriteit te geven aan het landelijk invoeren van de basisonderdelen van het EPD; het Burgerservicenummer (BSN), het waarneemdossier huisartsen(WDH), het Elektronisch Medicatie Dossier (EMD) en het EMD .

Update: naar het schijnt (bron: Qure) zullen later dit jaar de ziekenhuizen meer informatie op dit gebied op een congres presenteren.

NVZ: het kan wel en het moet landelijk

In de discussie over de invoering van het landelijke EPD zijn verschillende partijen al aan het woord geweest. Huisartsen en andere zorgverleners kaartten al aan dat de landelijke aanpak niet gaat lukken zonder regionale initiatieven te ontplooien. Minister Klink had er geen oren naar. Na overleg gaat men nu op papier zetten onder welke voorwaarden 1 september volgens de zorgverleners wel haalbaar is. Ook de NPCF gaf in een reactie aan dat de uitrol van het landelijke EPD volop door moet gaan. En vandaag meldde ook de NVZ dat 1 september moeilijk, maar wel degelijk haalbaar is. Bovendien wordt gepleit voor een landelijke aanpak en geen regionale. Alle belanghebbenden zijn nu inmiddels aan het woord geweest in de discussie: VWS, de patiënten (NPCF), de zorgverleners en ziekenhuizen. Een interessante discussie en de uitkomst is nog onzeker.