Medicatiedossier 2010 klaar!

Kijk nou eens!

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) willen de kwaliteit van de registratie en uitwisseling van medicatiegegevens structureel verbeteren. Daarom hebben beide partijen afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een manifest.

Er is gekozen voor een 3-sporen aanpak:

 1. Op korte termijn verbeteringen doorvoeren in het systeem dat apotheken gebruiken om medicatiegegevens van mensen uit te wisselen (OZIS). Daarbij gaat het om het opschonen van bestanden en het aanpassen van berichten. Dit heeft tot doel de huidige informatie-uitwisseling tussen apotheken te verbeteren.
 2. Met het oog op de toekomst zorgen voor een duidelijk kader voor de kwaliteit van de ICT in de apotheek. Er is een korte termijn aanpak die zich richt op de concrete kwaliteitsverbetering van de bestaande informatiehuishouding en een langere termijn aanpak die zich richt op toekomstvaste borging.
 • In het najaar van 2008 wordt gestart met de aansluiting van apotheken op het landelijk schakelpunt ten behoeve van het landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Het streven is dit voor 1 januari 2010 af te ronden.
 • Hela, eindelijk een einddatum. Bron: KNMP.

  Waarom het nationale EPD er WEL/NIET komt

  In 2009 is in heel Nederland het eerste hoofdstuk van het EPD ingevoerd. Punt. Ik weet niet of dat gaat lukken, ik twijfel daar eigenlijk best wel aan. Het is interessant om de verschillende argumenten waarom het wel c.q. waarom het niet gaat lukken eens op een rijtje te zetten. Dit zijn in mijn optiek de belangrijkste argumenten en discussiepunten bij dit complexe onderwerp. Ongetwijfeld is er op ieder punt veel af te dingen, maar het blijven bepalende punten.

  Waarom lukt het wel?

  • Omdat er per jaar vele duizenden medische c.q. medicatiemissers worden gemaakt. Dat moet aangepakt.
  • Omdat er een EPD wet komt die het deelnemen aan het LSP (Landelijk Schakelpunt) verplicht maakt.
  • Omdat zorgverzekeraars het aansluiten mee gaan nemen in contractonderhandelingen.
  • Omdat er gewoon geen alternatief is.
  • Omdat er al vele miljoenen in het onderwerp gestopt zijn.
  • Omdat de gekozen architectuur (AORTA) innovatief en toekomstvast is.
  • Omdat de politieke aandacht voor het onderwerp toeneemt en er dus wel iets moet gebeuren.
  • Omdat zowel het ministerie van VWS als de zorgverzekeraars als de NPCF van mening zijn dat er geen reden voor uitstel is.
  • Omdat alle voorzieningen nodig voor landelijke gegevensuitwisseling klaar, getest en in de praktijk beproefd zijn.

  Waarom lukt het niet?

  • Omdat huisartsen hun dossiers niet op orde hebben om deel te nemen aan het LSP.
  • Omdat apotheken allang een medicatiedossier hebben in de vorm van OZIS.
  • Omdat ook huisartsenposten de inzage in dossiers al aan het regelen zijn, via OZIS.
  • Omdat er onvoldoende geld is voor het aansluiten van zorgverleners en alles wat daarbij komt kijken.
  • Omdat niet alle leveranciers – inclusief marktleiders – klaar zijn om aan te sluiten (om welke reden dan ook) op de beoogde versie 2.0 van het LSP.
  • Omdat de ICT industrie een marginale rol speelt in de ontwikkeling, gedachtenvorming en besluitvorming rond het EPD.
  • Omdat de gekozen top-down benadering niet kan gaan werken, zie hiervoor de ervaringen in bijvoorbeeld Engeland.
  • Omdat er teveel vaagheden zijn over beveiliging, toegang tot gegevens en autorisatie(s), wat funest is voor het vertrouwen.
  • Omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met andere ontwikkelingen op standaardisatiegebied, zoals IHE en Europese wet- en regelgeving omtrent het EPD.
  • Omdat het dossier eenvoudigweg te complex is. Er zijn teveel tegenstrijdige belangen, teveel onduidelijkheden, teveel factoren die het proces kunnen frustreren.