Drimpy: eerste indrukken

In Nederland zijn Personal Health Records in opkomst. Patiëntenverenigingen, zorginstellingen en particuliere initiatieven bieden steeds vaker patiënten de mogelijkheid hun eigen medische gegevens bij te houden. Denk bijvoorbeeld aan MijnDiabetes.nl, MijnZorgnet.nl en Patient1.nl. Gisteren werd Drimpy gelanceerd, “hét sociale gezondheid platform voor de patiënt“. Na een soft launch voor een beperkte groep werd Drimpy landelijk opengesteld. Is Drimpy anders? Wat voegt Drimpy toe? Een eerste kritische blik. Lees verder Drimpy: eerste indrukken

Wie Joost heet…

Het is ook om gek van te worden: de ene week wordt verkondigd dat 37% van de patiënten tegen het EPD zouden zijn, daarna blijken de artsen er weinig vertrouwen in te hebben en gisteren meldde het NPCF op basis van TNS-Nipo onderzoek dat de bevolking er juist vóór zouden zijn. Om van Kooten eens te citeren: wie Joost heet mag het zeggen.

Op allerlei manieren wordt op het web het TNS-Nipo onderzoek onderuit geschoffeld. De opdrachtgever zou partijdig zijn, het onderzoek niet representatief en de conclusies zeer discutabel. Dat zou je ook van het Maurice de Hond onderzoek kunnen vinden, maar helaas kan ik daar niets (onderzoeksverantwoording?) op het web over terugvinden, behalve dan dat het ging om ongeveer dezelfde hoeveelheid mensen (ca. 1300) die is onderzocht. Wat ik zelf vreemd vind, is dat eerst wordt geconstateerd dat driekwart van de ondervraagden nog nooit van het EPD hebben gehoord, en dat na een aantal vragen en het geven van informatie de conclusie luidt: “Grote meerderheid denkt dat door de invoering van het EPD de kwaliteit van de medische zorg zal verbeteren”. Maar dat is pas zo nadat men is voorgelicht over het EPD, wat nog ingevoerd moet worden. Bijzonder. Hoe objectief is dit soort onderzoek eigenlijk? Wat had de NPCF gedaan als de Nederlander (c.q. het kleine percentage dat is ondervraagd) zich in dit onderzoek massaal tégen het EPD had gekeerd? Waarom niet een echt onafhankelijk onderzoek?

Overigens zal dit zeker niet het laatste onderzoek zijn wat over ons wordt uitgestort. Zo heeft de NPCF een EPD meldactie, die loopt tot 5 juni, waar ook ongetwijfeld resultaten uit naar boven zullen komen, zie alhier. Of was dat dit onderzoek al? En het comité Wake Up organiseert een onderzoek onder patiënten via de huisartsenpraktijk. Aan de patiëntenbrief te zien is het de vraag of dat wel een objectief onderzoek zal worden…

PatientServiceCode

Via een inkomende link kwam ik op de weblog van Ir. Oosters, o.a. werkzaam bij Deloitte. Hij heeft een aanzet gedaan voor de zogenaamde PatientServiceCode. Deze is geïnspireerd op de vorig jaar geïntroduceerde BurgerServiceCode. Deze gedragscode beschrijft puntsgewijs de normen waaraan de digitale relatie tussen burger en overheid moet voldoen. Je zou de digitale relatie tussen zorgverlener en patiënt (of cliënt zo je wilt) ook van zo’n gedragscode kunnen voorzien. Ik ben benieuwd waar de auteur verder mee komt. Zelf denk ik dat de tien normen uit de BurgerServiceCode bijna allemaal te vertalen zijn naar de digitale relatie patiënt/zorgverlener. Wat het nut ervan is? Het is momenteel bon ton om over EPD’s dingen te roepen, maar dat gaat vaak heel negatief. D.w.z. de plannen van de overheid worden afgekeurd, bekritiseerd (ook hier) en daar staan niet heel veel alternatieve inzichten tegenover. Het zou goed zijn, zoals op sommige plaatsen wel gebeurt, de moderne, digitale relatie patiënt/zorgverlener als startpunt te nemen. Van daaruit kan dan bekeken worden waaruit die relatie zou moeten bestaan. Volgens patiënt én zorgverlener.

De onderbuik spreekt

Door de brede media aandacht voor de EPD brief stromen de reacties van “gewone” burgers binnen op allerlei Internet sites en blogs. Dat is smullen. De meeste reacties vallen in de categorie BIG BROTHER IS WATCHING YOU en slechts een enkeling in de categorie HET ZOU EENS TIJD WORDEN. Een paar van de mooiste reacties, inclusief zeer originele en gedurfde argumentatie, nu eens niet uit het veld, maar van de straat. N.B. de spelfouten zijn voor rekening van de auteurs.

 • Prima werk van Klink !!!!!Alleen had er misschien ook gelijk een donor codicil bijgevoegd kunnen worden
 • Dat wordt dus bezwaar maken.Alles wat de roverheid van mij wil, daar word ik slechter van.En het kwijtraken van privacy gevoelige gegevens zijn ambtenaartjes kampioen in, dus niet doen!
 • Rare man. Voor echt belangrijke zaken zoals het doneren van organen bedenkt dit ei: NEE, tenzij, maar voor ambtelijk geneuzel in de marge kiest het: JA, tenzij. 
 • Weer zo,n egotripper die zijn eigen weg gaat.ZORG EERST EENS DAT ALLE ANDERE ZORG WERKT ZOALS HET HOORT .
 • Treurig dat dit nu pas bestaat eigenlijk. Zijn er nog meer hedendaagse uitvindingen onbekend gebleven bij dat Crocksdragende tuig?
 • Geweaun parallel aan de reguliere behandeling een gebedsgenezer inschakelen.Verder een hardcopy op je buik laten tatoeëren, en wie weet, misschien is het leven wel hartstikke veel leuker na de geslachtsoperatie die eigenlijk een blinde darm had moeten zijn…
 • ‘Het ministerie vindt dat het systeem aan de hoogste veiligheidseisen voldoet.’ Dat kan het ministerie best vinden, maar wij hebben een onderzoek gedaan via de Erasmus Universiteit en daar bleek dus uit dat het systeem vol gaten zit.
 • we worden wéér belazerd!
 • Waarom bezwaar aantekenen over iets wat pas over 2 jaar is?
 • We kunnen ook gaan doemdenken, maar dan schiet het nooit op.
 • quote: “Straks breekt over een half jaar de pleuris uit. Wat dan?
  Goed gekozen uitspraak. .
  Als de pleuris uitbreekt is zo’n EPD juist superhandig.
 • quote: “Staat er ook bij hoeveel ons dit allemaal gaat kosten?
  Omgeveer 18 miljoen postzegels om mee te beginnen.
 • Ik wil bij deze graag, al voor het ontvangen van de brief, bezwaar maken aangezien ik geen enkel vertrouwen heb in werkelijk alles wat dit incapabele kabinet verzint.

Geest uit de fles?

Het was een kwestie van tijd, na alle artikelen en opinies in de bladen is het dan nu ook voorpaginanieuws. Het Algemeen Dagblad meldt vandaag prominent op de voorpagina: Digitaal dossier patiënt is onverantwoord. Het artikel citeert met name LHV vicevoorzitter Paul Habets, die wijst op de onhaalbare datum van invoering, de beperkte pilot(s) en de patiëntveiligheid. De geest is dus uit de fles, dit zal niet bepaald bevorderlijk zijn voor de voortgang van een en ander. Gaat alles nu vertraagd worden? Of krijgen de huisartsen er toch nog een grotere zak geld bij (men wil 200+ miljoen, 30+ miljoen is beloofd)? Of wordt de zwarte piet nu richting die beroepsgroep gespeeld en krijgt men de inspectie op bezoek? Al eerder kregen de apotheken het zwaar te verduren. Spannende tijden…