Wie is mijn patient?

Ik weet wie mijn huisarts is. Weet mijn huisarts ook ik patiënt ben? Dat is geen vreemde vraag. Heel vaak is dat niet bekend bij je oude huisarts. Als er dan gedeclareerd wordt, krijg je discussies over bij wie de patiënt nou eigenlijk thuis hoort. Met de introductie van het inschrijvingstarief (een vergoeding per ingeschreven patiënt) voor de huisarts, is het dus goed om zeker te weten bij welke huisarts die ene patiënt hoort. Met het in gebruik nemen van het BSN, is de ION database ook beschikbaar gekomen. Deze database wordt beheerd door de stichting ION (Inschrijving Op Naam), ergo door de gezamenlijke huisartsen in Nederland. Via Vecozo is de database beschikbaar.  Vanaf 1 juni kunnen artsen hun patiënten – geidentificeerd via het BSN – aanmelden, afmelden en wijzigen. Meer informatie op www.inschrijvingopnaam.nl.

BSN opvraagbaar via Vecozo

Vanaf 2 juni is via Vecozo het Burger Service Nummer opvraagbaar. Zorgaanbieders kunnen via Vecozo onder andere de zogenaamde COV (Controle op verzekeringsrecht) checks doen. Hiermee kan worden bepaald of en hoe patienten zijn verzekerd. Dat het BSN via deze route wordt aangebieden maakt het een stuk eenvoudiger om informatiesystemen, van bijvoorbeeld huisartsen, te “verrijken” met het BSN.

Zie ook www.vecozo.nl.