"Patiëntendossiers niet veilig in ziekenhuiscomputers"

BOEM! De informatiebeveiliging in ziekenhuizen is niet op orde. Vanavond citeerde Nova al uit een morgen te publiceren rapport van de Inspectie voor de Volksgezondheid en het College Bescherming Persoonsgegevens. Het rapport beschrijft hoe het is gesteld met informatiebeveiliging in ziekenhuizen. En dat ziet er niet best uit.
Sinds de actie van publiciste Karin Spaink (alweer drie jaar terug), signalen van anderen én een complete norm (NEN7510) is er niet veel veranderd.

Twintig ziekenhuizen werden onderzocht en nergens was de informatiebeveiliging helemaal op orde. De informatiebeveiliging is zo slecht dat bij alle onderzochte ziekenhuizen de wettelijke norm overtreden wordt.

Zolang de ziekenhuizen de patiëntengegevens niet goed beveiligd hebben kan er volgens de onderzoekers ook niet gewerkt worden met het elektronisch patiëntendossier (EPD). Daar moeten alle zorgverleners eind volgend jaar op aangesloten zijn.

Ondertussen pikken diverse media het al op (AD, Volkskrant) zonder dat het rapport is te lezen. Morgen meer, als het rapport – neem ik aan – wel online komt te staan. Wat een geweldige timing ook weer. Dit geeft de burger niet veel moed…

Weg met de ontslagbrief

Eindelijk! Nu eens even niet het quoten of linken van andermans artikelen, maar gewoon lekker mijn eigen artikel pluggen. In de Medisch Contact van deze week een artikel van chirurgen Smits, Theunissen en ondergetekende, over elektronisch berichtenverkeer in het Mesos Medisch Centrum. Het is online niet na te lezen, helaas, maar het is leuk weer eens gepubliceerd te hebben over een onderwerp dat me aan het hart ligt. Via gestructureerde berichten worden huisartsen elektronisch geïnformeerd over operaties van hun patiënten. Deze dienstverlening wordt bijzonder op prijs gesteld, “aldus het artikel”. Niks ingewikkelds aan de techniek: de gebruikte EDIFACT berichten zijn volgens sommigen zelfs verouderde technologie. Maar ja, wat is oud. De basis van het Internet is gelegd eind jaren zestig en dat gebruiken we ook nog steeds 🙂