Voor in de agenda

Het is weer wat rustiger aan het EPD-discussie-front. Maar vast niet voor lang. Nu zo langzamerhand iedereen terugkomt van de vakantie (vandaag weer lekker file gereden?) worden de stukken gelezen, mailtjes gecheckt, gesprekken gevoerd en… komt de tweede kamer ook weer in actie. Zoals bekend gaat op 1 september de uitrol van het landelijk EPD van start. Op 9 september is er een briefing van VWS aan de vaste kamercommissie gezondheidszorg over de voortgang. De dag erna, 10 september, vindt het langverwachte rondetafelgesprek plaats tussen de commissie en vertegenwoordigers uit het veld. Zitten daar ook de eindgebruikers bij? Mensen als Wim Jongejan bijvoorbeeld? Ik denk het niet. Leveranciers ook al niet. De enige “leverancier” die op de lijst staat is Vecozo, maar die partij is nou net voor de twee EPD hoofdstukken van weinig belang. En uiteindelijk is dan op 11 september het AO (algemeen overleg) tussen de kamer en de minister.

En wat kunnen we verwachten van onze volksvertegenwoordigers? Een handjevol kamerleden heeft aantoonbaar affiniteit en kennis van de materie. Zo is daar Edith Schippers, die deze week het VVD plan voor de gezondheidszorg presenteerde. Daarin onder meer deze zinsnede:

Ketenzorg moet echt van de grond komen. De hele keten moet goed informatie uitwisselen en samenwerken. Het elektronisch patiëntendossier (EPD) maakt dit ook mogelijk: zorgverleners hebben hierdoor (in)zicht (in) op elkaars (be)handeling.

CDA-er Pieter Omtzigt heeft zich ook meerdere malen op het onderwerp gestort, net als Fatma Koşer Kaya (D66). Maar misschien kunnen we ook van de andere kamerleden vuurwerk verwachten. Of toch niet…?

Email this to someoneShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0