Wijziging EPD Wet ingediend

Volgens ICTZorg.com heeft minister van VWS Klink een wijziging op het wetsvoorstel EPD ingediend. Het wetsvoorstel zelf wordt aangevuld met enkele interessante zaken. Ik heb het oorspronkelijke wetsvoorstel nu voor me liggen om nog te gaan lezen. In de wijzigingen lees ik voorlopig 1 ding wat me opviel: er wordt gesproken over de eis dat patient vooraf toestemming moeten geven voor opvragingen van gegevens via het EPD. Ietsjes verderop staat dat de patient geen bezwaar moet hebben. Wat is het nu: moet je expliciet toestemming geven of moet je expliciet bezwaar aantekenen? Quote:

De zorgaanbieder is slechts bevoegd tot de verwerking, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b tot en met f, van het elektronisch patiëntendossier voor zover:
a. dat noodzakelijk is met het oog op een goede behandeling of verzorging van zijn cliënt;
b. zijn cliënt daartegen geen bezwaar heeft gemaakt bij de zorgaanbieder of bij het klantenloket.

(…)
3. De zorgaanbieder is slechts bevoegd tot de opvraging, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, van het elektronisch patiëntendossier indien de cliënt hem daartoe toestemming heeft gegeven.

Het laatste stukje is wat verwarrend. Als ik kijk op www.infoepd.nl en dan specifiek deze pagina, dan kan ik bezwaar aantekenen. Er staat niets over expliciete toestemming, dus op basis daarvan: je geeft impliciet toestemming en kan expliciet bezwaar aantekenen.

Email this to someoneShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0